Duvar Yazıları

Türk Atasözlerinden Örnekler

Sakla samanı, gelir zamanı.(24304 - esra ümmü)

Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.(35575 - duvaryazıları.com)

Her ziyan bir öğüttür.(35889 - duvaryazıları.com)

Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.(35776 - duvaryazıları.com)

Ulular köprü de olsa basıp geçme(2396 - duvaryazıları.com)

Sev seni seveni hâk ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise.(2143 - duvaryazıları.com)

Zararın neresinden dönülse kârdır.(35762 - dersimiz.com)

Dinsizin hakkından imansız gelir.(35222 - dersimiz.com)

İslâm'ın şartı beş, altıncısı insaf demişler.(35221 - dersimiz.com)

Ağaç yaprağıyla gürler.(35574 - duvaryazıları.com)

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.(35465 - duvaryazıları.com)

Ağlamayan çocuğa meme vermezler.(35117 - dersimiz.com)

Çocuğun yediği helâl giydiği haram.(25694 - dersimiz.com)

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.(28857 - dersimiz.com)

Kör ölünce badem gözlü olur.(36224 - duvaryazıları.com)

İlim, sahibine dost; mal, sahibine düşman kazandırır.(35133 - dersimiz.com)

Zenginin gönlü oluncaya dek, züğürdün canı çıkar.(35745 - duvaryazıları.com)

Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz.(842 - duvaryazıları.com)

Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz.(35365 - dersimiz.com)

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.(35816 - dersimiz.com)

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.(30657 - dersimiz.com)

Ucuzdur, vardır illeti; pahalıdır, vardır hikmeti.(35569 - duvaryazıları.com)

Kedinin boynuna ciğer asılmaz.(29426 - dersimiz.com)

Çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider.(30336 - dersimiz.com)

Siz de mesaj, söz vb. bir şeyler yazın...

Ekleyen:

Türk Atasözlerinden Örnekler-2020 Arşivinde Toplam 63 İçerik Bulunuyor.