Duvar Yazıları

Beddua İlenme Sözleri Mesajları

Olmalara ermelere gamla emi(36247 - duvaryazıları.com)

Yüzünü sıraca yesin.(36260 - duvaryazıları.com)

Elmayı dalda koyan, gözümüzü yolda koyan, Cennet yüzü görmesin, aramızı bozan(2187 - duvaryazıları.com)

Naha işşallah cigerin başına pelit közü yapışsın(36242 - duvaryazıları.com)

O boyda galasın.(36315 - duvaryazıları.com)

Ocağına itler kunnasın.(36253 - duvaryazıları.com)

Allah hekim bilmedik dertler versin(36236 - duvaryazıları.com)

Ekmeğin tavşan, sen tazı ol koş koş tutama.(36259 - duvaryazıları.com)

Yanan ışığın sönsün, Baharın kışa dönsün, Bize beddua edenler, Bedduanız başa dönsün(2032 - duvaryazıları.com)

Başına benim kadar taş düşsün.(36271 - duvaryazıları.com)

Sabaha kadar şişe kal.(36262 - duvaryazıları.com)

Oduna ocağına bayguşla dünesin(36246 - duvaryazıları.com)

Ekmek Hıdır’ın su Bedir’in yin yin gudurun gırannık(36240 - duvaryazıları.com)

Canından ciğerinden yanasıca(36238 - duvaryazıları.com)

Kahveyi pişir dursun, koy fincana durulsun, bizi böyle edenler, sol böğründen vurulsun(31065 - duvaryazıları.com)

İki yakan bir araya gelmesin.(36263 - duvaryazıları.com)

Olmalara gomalara erme gara cavur(36245 - duvaryazıları.com)

Naha işşallah bi gızın köçek bi olun çiçek olsun(36243 - duvaryazıları.com)

Naha ayıbını gara topraklar örtsün(36241 - duvaryazıları.com)

seni benim kadar sevenler sana benim kadar hasret kalsınlar(34851 - muharrem)

Allah belanı versin.(36265 - duvaryazıları.com)

Tutmazına uğra.(36267 - duvaryazıları.com)

Naha işşallah kafana hırsız daşı inşin(36244 - duvaryazıları.com)

Kesenin ağzı bol, dibi delik olsun.(36257 - duvaryazıları.com)

Siz de mesaj, söz vb. bir şeyler yazın...

Ekleyen:

Beddua İlenme Sözleri Mesajları-2020 Arşivinde Toplam 54 İçerik Bulunuyor.